Over ons

In 1980 droeg de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo het gebouwencomplex Duinstraat-Lange Zavelstraat over aan vzw Goudblomme.

Dit complex omvatte een klooster, een lagere school, een kapel en een kinderkribbe. Enkel de werking van de kinderkribbe Bethlehem bleef behouden. Ze bestaat al sinds 1852 en was één van de eerste crèches in Antwerpen.

De andere gebouwen hebben plaatsgemaakt voor het woonzorgcentrum De Zavel, dat de deuren opende op 1 mei 1984 voor 125 bewoners.

De zusters hebben zich ondertussen uit Antwerpen teruggetrokken.