Over ons

In 1980 droeg de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo het gebouwencomplex Duinstraat-Lange Zavelstraat over aan vzw Goudblomme.

Dit complex omvatte een klooster, een lagere school, een kapel en een kinderkribbe. Enkel de werking van de kinderkribbe Bethlehem bleef behouden. Ze bestaat al sinds 1852 en was één van de eerste crèches in Antwerpen.

De andere gebouwen hebben plaatsgemaakt voor het woonzorgcentrum De Zavel, dat de deuren opende op 1 mei 1984 voor 125 bewoners.

De zusters hebben zich ondertussen uit Antwerpen teruggetrokken.

Sinds oktober 2017 zitten wij tijdelijk in een ander gebouw. Tegen 2021 plannen we opnieuw te verhuizen naar onze vertrouwde locatie in de Seefhoek.

Daar wordt vanaf 2019 gebouwd aan een nieuw woonzorgcentrum dat zal aangepast zijn aan de wensen en noden van de toekomst.